Regulamin


 

REGULAMIN KINA obowiązujący
od 3 grudnia 2018 r.

 

Regulamin określa zasady korzystania z sali widowiskowo-kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym Ośrodku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

2. Wstęp do sali jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

3. Podczas seansów filmowych przez GOK w Łukcie zabrania się:

a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa o prawach autorskich Dz.U.  z 1994, Nr 43, poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)
DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ,

b) korzystania z telefonów komórkowych, tabletów,

c) spożywania alkoholu, palenia papierosów i e-papierosów,

d) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu,

e) opierania butów o fotele i kopania w siedzenia przed sobą,

f) wprowadzania zwierząt.

4. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali widowiskowo-kinowej czystości.

5. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

6. Seanse filmowe wyświetlane są nawet dla 1 widza.

7. Istnieje możliwość internetowego zakupu biletów przez stronę internetową: www.goklukta.pl , osobiście w kasie kina od wtorku do czwartku w godzinach
9:00 – 16:00 oraz w piątki, soboty i niedziele w godzinach pracy kina.

8. Opłatę za bilety trzeba dokonać w ciągu 30 minut od zarezerwowania biletów
w systemie. Po tym czasie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 10 osobowych i większych.

2. Bilety rodzinne obowiązują tylko na seanse z bajkami dla minimum jednego opiekuna
i dwójki dzieci.

3. Bilet ważny jest na wyznaczoną datę, godzinę i seans.

4. Bilety należy zachować do końca trwania seansu dla kontroli.

5. Pracownik obsługi może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:

a) wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem kontrahentów;

b) w przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów;

c) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie
w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego;

d) sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli GOK.

6. Pracownik obsługi ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:

a) klient chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego z powodów niezależnych od GOK;

b) klient chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym z przyczyn niezależnych od GOK.

7. Na projekcje filmów w systemie cyfrowym obowiązują ceny biletów:

Normalny: 15 zł, Ulgowy: 13 zł, Grupowy: 13 zł/os., Rodzinny: 13 zł/os.

a) bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej, studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta-rencisty, osobie niepełnosprawnej na podstawie okazania dokumentu (zaświadczenia, legitymacji) potwierdzającego niepełnosprawność oraz opiekunowi przy znacznym stopniu niepełnosprawności;

b) bilet rodzinny przysługuje minimum dwójce dzieci i opiekunowi, lub dwójce opiekunów
i dziecku – dotyczy tylko seansów z bajkami;

c) bilet grupowy przysługuje każdemu z uczestników grupy zorganizowanej liczącej minimum 10 osób;

d) bilet normalny przysługuje każdej osobie, nie kwalifikującej się do zakupu biletu ulgowego lub grupowego;

e) bilet darmowy przysługuje dziecku do 3 lat.

8. Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu dokumentu tożsamości lub pod opieką osoby dorosłej.

Ceny biletów na projekcje filmów w systemie cyfrowym mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

MONITORING :

1. Teren obiektu Kina jest monitorowany. Miejsca w szczególności objęte monitoringiem to strefy stanowisk sprzedażowych oraz sala kinowa.

2. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym monitoringiem jest Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie.

 3. Monitoring jest prowadzony w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa klientów, pracowników i współpracowników kina oraz GOK-u, a także w celu ewentualnego ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 Kalendarz wydarzeń

12 Stycznia 2020

28 Finał WOŚP

06 Stycznia 2020

Orszak Trzech Króli

więcej >Projekty

Sesje Rady Gminy

Majówkowa Wycieczka Rowerowa

Turniej Gier Komputerowych

Konkurs Plastyczny

Ochrona danych osobowych


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu utworzenie Punktu Informacji Turystycznej - źródła wiedzy o gminie Łukta
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokajnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, adres: ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, godziny otwarcia: 09:00 - 19:00,
nr tel. GOK: +48 (89) 646 64 64, dyrektor: +48 (89) 642 16 20, kino: +48 508 006 019, e-mail: gok@goklukta.pl Jesteśmy na Facebook-u
autor: Grzegorz Malinowski